به طور کلی اکثر نظریه پردازان شخصیت، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری و الگوهای هیجانی و فکری تقریباً ثابتی تعریف می‌کنند که از فردی به فرد دیگر تغییر پیدا می‌کند.

پرسشنامه آسیب به خود (SHI، 1998)، پرسشنامه خودگزارشی 22 آیتمی (با پاسخ بله / خیر) است که سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان بررسی می کند.

آزمون روانشناختی کتل یک آزمون پرسشنامه­ای است. این پرسشنامه حاصل سال­ها تحقیقات کتل و همکارانش بوده و به عنوان یکی از مجموعه­ ابزارهای چندبعدی بیان شخصیت و به عنوان یک مقیاس خود گزارش ­دهی به کار میرود

پرسشنامه وسواس مذهبی پن یک مقیاس ۱۹ماده ای با طیف لیکرت ( پنج گزینه ای ) است که این پرسشنامه توسط جاناتان اس.  دیوید. اف و شاون. پی در سال 2001 تهیه شده است.

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود ، توسط باس و پری (1992) موردبازنگری قرار گرفت.

پرسشنامه تمایز یافتگی ۴۳ آیتمی شامل ۴ خرده مقیاس: ۱-واکنش پذیری عاطفی ، ۲-جایگاه من ، ۳-گریز عاطفی   ۴-هم آمیختگی با دیگران است.

پرسشنامه خلاقیت شغلی شامل ۳۷ سوال می باشد و با هدف ارزیابی خلاقیت شغلی تهیه شده است.

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده  دارای 16 سوال می باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می شود تا از طریق آنها میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده مشخص گردد.

پرسشنامه مثلث شناختی دارای ۳۰ سوال بوده  و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در افراد افسرده ( نگرش نسبت به خود ،نگرش نسبت به دنیا ، نگرش نسبت به آینده است ).

پرسشنامه تنظیم هیجان  به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان تدوین شده است.

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

نماد

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا