برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری ، پرسشنامه استاندارد تاکمن (Tukman,1991) مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسشنامه بیگانگی شغلی دارای 22 عبارت بوده که با اقتباس ازپژوهش صداقتی فرد (1388) طراحی گردیده است. هدف اصلی پرسشنامه بیگانگی شغلی، بررسی میزان از خود بیگانگی شغلی در افراد مختلف می باشد.

  مقیاس خودشناسی انسجامی (Integrative Self-Knowledge Scale) توسط قربانی، واتسن و هارگیس در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است.

برای ارزیابی کمال‌گرایی از مقیاس کمال‌گرایی هیل و همکاران(۲۰۰۴) استفاده می‌شود. این مقیاس دارای ۵۹ گویه و ۸ خرده مقیاس می‌باشد.

پرسشنامه فراشناخت ولز، یک مقیاس خود گزارشی 30 سؤالی است، که توسط ولز در سال 1997 ساخته‌شده، و  باورهای افراد را درباره تفکرشان موردسنجش قرار می‌دهد.

آزمون حاضر از قضاوت اخلاقی برای کودکان بر مبنای الگوی یک آزمون هوش کلی است که شامل سؤالات استدلال، قوه تشخیص، بهترین پاسخ‌ها و غیره است با این تفاوت که همه سؤالات معنای اخلاقی دارد.

پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه‌های مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است.

پرسش‌نامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) توسط کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه كاليفرنيا به‌منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی شد.

از دیدگاه لازاروس و فولكمن (۱۹۸۴) مقابله عبارت است از:

نیاز به پیشرفت عبارت است از: میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با معیار برتری.

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

نماد

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا