اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می‌شود و حداقل بخشی از فعالیتهای روزمره شخص را مختل می‌کند.

زیمرمن  یادگیری خودتنظیمی را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاشهای خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران شخصا شروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کند.

طبق نظریه «ماروین زاکرمن» هیجان خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون، پیچیده، بدیع و بی سابقه و تمایل به خطر جویی تعریف شده است.

اریکسون این نظریه را ارائه داد که افراد هشت مرحله متوالی رشد روانی-اجتماعی را پشت سر می­گذارند، که هرکدام بر اساس موفقیت مرحله قبل استوارند.

سبک یادگیری از دامنه‌ای به بلندای بیش از نیم قرن و شاید حدود یک قرن برخوردار است و در طی تطور تاریخی تعاریف متعددی را واجد شده است.

به عقیده اسنایدر (۲۰۰۰)، امید نوعی روند فکری و دارای دو جزء تفکر عامل (اراده‌های هدفمند) و تفکر راهبردی (طرح‌های هدفمند) است

پانلی (۲۰۰۲) تاب‌آوری را به‌عنوان روشي براي اندازه‌گیری توانايي فرد در مقابله با عوامل استرس‌زا و عواملي كه سلامت روان فرد را تهديد می‌کند، تعريف كرده است.

 

واژة كيفيت زندگي نخستين بار توسط پياكو در سال ۱۹۲۰ در كتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت، او در اين كتاب در مورد حمايت دولتي از اقشار پايين و تاثير آنان بر زندگي آنها سرمايه‌هاي ملي به بحث پرداخته بود.

مطالعات جدید عصب شناسان نشان می‌دهد که برخی کنش‌های مغزی باتجربه‌های معنوی همراه است.

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار میکنیم، طوري که باعث میشود وقتی با آنها تعامل میکنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم.

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

نماد

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا