واژة كيفيت زندگي نخستين بار توسط پياكو در سال ۱۹۲۰ در كتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرار گرفت، او در اين كتاب در مورد حمايت دولتي از اقشار پايين و تاثير آنان بر زندگي آنها سرمايه‌هاي ملي به بحث پرداخته بود.

مطالعات جدید عصب شناسان نشان می‌دهد که برخی کنش‌های مغزی باتجربه‌های معنوی همراه است.

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار میکنیم، طوري که باعث میشود وقتی با آنها تعامل میکنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم.

بلوغ هیجانی یا همان بلوغ عاطفی، تمایل و رفتار کاملاً مسئول و متعهد بودن در قبال نگرش‌ها، احساسات و اعمال فرد است. بلوغ هیجانی یعنی داشتن آگاهی بیشتر از انتخاب‌هایمان و اثرات آن انتخاب‌ها.

چارچوب فکری یا طرز نگرش افراد به زندگی که بسته به تفاوت‌های شخصیتی و الگوی تربیتی، متفاوت است و در طول زمان‌بر اثر تجربیات متعدد برای فرد به اثبات می‌رسد، « طرحواره » نام دارد.

هوش هیجانی توانایی درک، توصیف، دریافت و کنترل هیجان‌هاست. وقایع زندگی ممکن است مثبت یا منفی باشند.

رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط را ارائه می‌دهد. و هنگامی‌که حاصل می‌شود که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی مطابق با آنچه که وی انتظار دارد، باشد.

صمیمیت به عنوان توانایی ارتباط با دیگران با حفظ فردیت تعریف میشود. اینگونه تعاریف مبتنی بر خویشتن حاکی از آن است که فرد به درجه ای از رشد فردی دست یابد تا بتواند

سلامت روانی، یعنی سازش با فشارهای مکرر زندگی روزانه و سازگاری عبارتست از، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط به گونه‌ای که در ارتباط با تغییرات و دگرگونی‌های محیط خویش به تطابقی موثر و سازنده دست یابد.

یکی از ابعاد شخصیتی انسانی که مرتبط با حوزه رفتار سازمانی است و از مفاهیم مهم روانشناسی مثبت نگر است، سرمایه‌های روان‌شناختی است.

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

خدمات

ارائه پرسشنامه هاي روانشناسي

ارائه پروتكل هاي آموزشي و درماني

ارائه مطالب مفيد روانشناسي

راههای ارتباطی با ما

مکاتبه با ما از طریق صفحه تماس با ما

ارسال ایمیل به ali.nouri.2105@gmail.com

تماس با شماره: 09120379513

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا