کسی که مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد، مجموعه پیچیده ای از احساسات مثل درد، ترس، غضب و سوگ را تجربه می‌کند. شدت این احساسات بسیار زیاد است و خیلی زود نمایان می‌شوند.

این باور عمیقا در ذهن شما ریشه دوانده است که افراد مهم زندگی تان را دیر یا زود از دست خواهید داد و تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها خواهید ماند.

ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به هدف در حال حاضر است آن‌هم باکیفیتی مانند همدردی، کنجکاوی و پذیرش.

یکی از نظریه­ های مشاوره، رویکرد آبرت الیس (Elis) است که بر ابعاد شناختی و رفتاری و بر اندیشیدن، قضاوت، تصمیم­ گیری، تجزیه و تحلیل تاکید دارد.

هر جلسه مشاوره پیش از ازدواج و به‌طور کل تمامی جلسات مشاوره و روان‌درمانی از 3 محور اصلی تشکیل می‌شوند؛ این سه محور عبارت‌اند از:

توان­بخشی روانی-اجتماعی عبارت است از مجموعه­ ای از مداخلات درمانی که کلیت و یکپارچگی فرد، یعنی روان، جسم و روح را مورد توجه قرار می­دهند.

وسواس فكرى عملى در كودكان به صورت تفكرات مزاحم و تكرار كليشه وار رفتارهاى خاصى بروز مى كند كه موجب برانگيختگى و نگرانى آنان مى شود.

خشم به‌صورت یک حالت هیجانی درونی ناخوشایند با فراوانی و شدت متغیر تعریف می‌شود

یکی از رایج‌ترین اختلالات دوران کودکی که توجه روانشناسان و روان ‌پزشکان را به خود اختصاص داده است، اختلال نافرمانی مقابله‌ای است.

زوجها باهم و یا به تنهایی ممکن است برای حل طیف پراکنده ای از مسایل درصدد زوج درمانی برایند.

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

خدمات

ارائه پرسشنامه هاي روانشناسي

ارائه پروتكل هاي آموزشي و درماني

ارائه مطالب مفيد روانشناسي

راههای ارتباطی با ما

مکاتبه با ما از طریق صفحه تماس با ما

ارسال ایمیل به ali.nouri.2105@gmail.com

تماس با شماره: 09120379513

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا