مباني نظري و تجربي فرزند پروري

مفهوم سبک‌های فرزندپروری بیشتر تحت تأثیر بامریند با سه سبک است که شامل ویژگی‌های متفاوتی مثل بلوغ، سبک‌های ارتباطی، پرورش، گرمی و درگیری می‌باشد.

این سبک‌ها که به عنوان باورها و مشخصه‌های والدین می‌باشد و بیانگر روابط با فرزندان می‌باشد.

فرزند پروري به عنوان مجموعه یا منظومه‌ای از رفتارها تعریف شده است که تعاملات والد-کودک را در طول دامنه گسترده‌ای از موقعیت‌ها توصیف می‌کند و فرض بر این است که یک جو تعاملی تاثیرگذار را بوجود می‌آورد. هم چنین به صورت الگوی نگرش والدین نسبت به تربیت کودکانشان تعریف کرده‌اند. در تعریفی دیگر کاپلان و همکاران، سبک فرزندپروری را به الگوهای تربیت کودک نسبت دادند که فعالیت‌ها و پاسخ‌های والدین به رفتارهای کودک را مشخص می‌سازد.

 

معرفي مباني نظري و تجربي فرزند پروري:

مباني نظري و تجربي فرزند پروري از مجموعه منابع غني و به روز گردآوري شده است كه در انتهاي مطلب ليست منابع ذكر گرديده است. فهرست مباني نظري و تجربي فرزند پروري به شرح زير است:

تعريف فرزند پروري

تاريخچه سبك­هاي فرزند پروري

تعاريف سبك­هاي فرزند پروري

نظريه بامريند

طبقه بندي شيفر

تحقيقات انجام شده داخلي

تحقيقات انجام شده خارجي

تعداد صفحه: 21

نوع فايل: word  و pdf در فايل زيپ

منابع فارسي

اصلانی، خالد؛ وارسته، مرضیه؛ امان الهی، عباس. (1395). اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر کیفیت تعامل والد- کودک. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7(28)، 201-183.

امیر، فاطمه؛ حسن آبادی، حسین؛ اصغری نکاح، محسن و طیبی، زهرا (1391). بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد –کودک بر سبکهای فرزندپروری. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال 1، شماره 4، صص 473 -489.

پاکدامن، شهلا و مرتضوی نصیری، فرشته (1393). سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و ترس از ارزشیابی منفی: مقایسه دختران نوجوان تیزهوش و عادی. روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال 10، شماره 39، صص 249-262.

تقی زاده طبسی، افسانه (1385) بررسی رابطه ویژگی سخت رویی با شیوه‌های فرزندپروری دانشجویان سال اول دانشگاه الزهرا (س). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س).

جهان بخش، مریم؛ خوش کنش، ابوالقاسم و حیدری، محمود (1392) مقایسه کمال گرایی سالم و ناسالم و تیپ شخصیتی A در سبک‌های فرزندپروری ادراک شده دانشجویان. فصلنامه خانواده پژوهی، سال 9، شماره 35، صص 359-380.

خسروی، زهرا و علیزاده صحرایی، ام هانی (1388). کمال گرایی سلامت یا بیماری؟، تهران: نشرعلم.

خوئی نژاد، غلامرضا؛ رجایی، علیرضا و محب راد، تکتم (1386). رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره 9، شماره 34، صص 75-92.

جلالی، محسن؛ پوراحمدی، الناز؛ طهماسیان، کارینه؛ شعیری، محمدرضا. (1387). اثر آموزش والدین بر مبنای برنامه فرزندپروری مثبت (3P) بر سلامت روان شناختی مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای. خانواده پژوهشی، 4(16)، 368-353.

روشن بین، مهدیه؛ پور اعتماد، حمیدرضا؛ خوشابی، کتایون. (1388). تأثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر اساس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه. فصلنامه خانواده پژوهشی، 3(10)، 572-555.

سندی، فاطمه؛ صالحی، ایرج؛ کافی، موسی و رضایی، سجاد (1391). رابطه شیوه‌های فرزندپروری ادراک شده و سبک‌های هویت با حرمت خود در دانش آموزان دختر دبیرستانی. پژوهش‌های روان شناسی بالینی و مشاوره، سال 2، شماره 2، صص 41-56.

صدرالسادات، سیدجلال؛ شمس اسفندآباد، حسن و امامی پور، سوزان (1384). مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و کارکرد خانواده بد سرپرست دارای اختلالات رفتاری و عادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 7، شماره 2، صص 43-48.

صابری، جواد؛ بهرامی پور، منصوره؛ قمرانی، امیر؛ یارمحمدیان، احمد. (1393). اثربخشی برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 15(2)، 77-69.

فرامرزی، سالار؛ تقی پور جوان، عباسعلی؛ دهقانی، مصطفی و مرادی، محمدرضا (1392). مقایسه سبکهای دلبستگی و شیوه‌های فرزندپروری مادران دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال یادگیری. دو ماهنامه علمی پژوهشی جنتاشاپیر، دوره 4، شماره 3. صص 245-254.

فرضی گلفزانی، مرجان؛ محمد اسماعیل، الهه و رئوفیان مقدم، فاطمه (1382). مقایسه شیوه‌های فرزندپروری مادران دارای اختلال‌های افسردگی، اضطرابی و وسواس فکری عملی با مادران کودکان عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 9 و 10، سال 3، شماره 3 و 4، صص 245-264.

فضلی، وحید (1389). بررسی رابطه شیوه‌های تربیتی والدین و نگرش به رفتارهای بزهکارانه در بین نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال 5، شماره 14، صص 79-112.

کاویانی، اکرم؛ عبدلی، بهروز (1392). مقایسه سوگیری ورزشی در سبک‌های فرزندپرروی ادراک شده توسط نوجوانان، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 9، شماره 36.

عاشوری محمد، افروز غلامعلی، ارجمندنیا علی اکبر، پورمحمدرضای تجریشی معصومه، غباری بناب باقر. اثربخشی برنامه والدگری مثبت بر خودکارآمدی والدینی و تعامل مادر-کودک دارای کم‌توانی هوشی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. ۱۳۹۴; ۲۳ (۵): ۴۸۹-۵۰۰

مقدم میرشکاری، سکینه. (1394). بررسی اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر میزان استرس والدگری مادران کودکان 12-6 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

منادی، مرتضی و فرشی صبح خیز، فاطمه (1389). بررسی نقش مادران در شکل گیری هویت جنسی دختران نوجوان شهر تهران. پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 4، شماره 4، صص 7-31.

همتی علمدارلو، قربان؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ مرادی، اعظم و فرشچی، فاطمه (1391) پیش بینی رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی خفیف بر اساس سبک فرزندپروری مادران در شهر شیراز سال 90-91. فصلنامه افراد استثنایی، سال 2، شماره 7، صص 97-114.

همتی علمدارلو، قربان؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ ارجمندی، محمدصادق و آسفیچی، محمدمهدی (1393). نقش سبک‌های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی با کم توان ذهنی. سال 14، شماره 3، صص 7-16.

Reference

Ajilchi, b., rezaei kargar, f., kalantar ghoreishi. (2013). Relationship between the parenting styles of overstressed mothers with their cldrens self esteem. Procedia –social and behavioral sciences, 82, 496-501.

Bacus, M. p. (2014). Parenting style, self concept and attitude of students: A causal model on academic performance. International conference on economics. Social sciemces and languages, 93-97.

Barnhart, M. C., Raval. V. V., Jansari. A., Raval. P. (2013). Perceptions of parenting style among College students in India and the United states, J child FAM stud, 22, 684-693.

Carlo. G., Mcginley. M., Rachel. H., batenhorst. C. (2007). Parenting styles or practices? Parenting, sympathy and prosocial behaviors among adolescent, the journal of genetic psychology, 168(2), 147-176.

Dyer, W. J., Blocker, D. J., Day, R. D., & Bean, R. A. (2016). Parenting style and adolescent externalizing behaviors: The moderating role of respiratory sinus arrhythmia. Journal of Marriage and Family78(4), 1149-1165.‌

Estep, h. m., Olson. J. n. (2011). Parenting style, academic dishonesty, and infidelity in college students, college student journal, (45)4, 830-838.

Evans, N. J., Carlson. L., Grubbs Hoy., M. (2013). coddling our kids: can parenting styles affect attitudes toward advergames? Journal of Advertising, 42(2-3), 228-240.

Grolnick, w. s., pomerantz, E. M. (2009). Issue and challenge in studing parental control: toward a new conceptualization, child development perspective, (2)3, 165-170.

Hibbard. D, Walton. G. (2014). Exploring the development of perfectionism: the influence of parenting style and gender. Social behavior and personality, 42(2), 269-278.

Jonathan. F., Basset and Timothy. S. (2013). "Parenting" in the classroom: university students Evaluations of Hypothetical instructors as a function of Teaching styles and parenting styles. North American Journal of psychology, (15)3, 447-462.

Kordi. A., baharudin. R. (2010). Parenting attitude and styles and its effect on childrens school achievement. International journal of psychological studies (2)2, 217-222.

Laukkanen. J., ojansuu. U., tolvanen. A., alatupa. S. (2014). Childs difficult temperament and mothers parenting styles. Journal of child and family studies, (2)23, 312-323.

Melanie. M., Melissa. R., susanl. C. (2009). Parenting styles in acultural Contex: observations of" protective parenting" in first-Generation Latinos. Family prosses, (48)2, 195-210.

Milevsky. A., schlechter. M., netter. S., keehn. D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: association with self-esteem, depression and life satisfaction, j child FAM stud, 16, 39-47.

Maddahi, M. E., Javidi. N., samadzadeh. M., amini. M. (2012). The study of relationship between parenting styles and personality dimentions in sample of college students. Indian journal of science and technology, (5)9, 3332-3336.

Özyurt, G., Gencer, Ö., Öztürk, Y., & Özbek, A. (2016). Is Triple P Positive Parenting Program Effective on Anxious Children and Their Parents? 4th Month Follow up Results. Journal of Child and Family Studies25(5), 1646-1655.

Ratner. K. (2014). The role of parenting and attachment in identity style development, the university of central florida undergraduate research journal, (7)1, 15-26.

Pong. S., hao. L., Gardner. E. (2005). The roles of parenting styles and social capital in the social performance of immigrarent Asian and Hispanic adolescents, 928-950.

Pressman. R., Owens. J., Evans. A., Nemon. M. (2014). Examination the interface of family and personaltraits, media, and academic imperatives using the learning habit study. The American Journal of family therapy, 42, 347-363.

Pinquart, M. (2017). Associations of parenting dimensions and styles with externalizing problems of children and adolescents: An updated meta-analysis.‌

Rani, b. s. (2014). Impact of parenting styles on career choices of adolescent; journal of education & social policy, (1)1, 19-22.

Soenens. B., beyers. W. (2012). The cross-cultural significance of control and autonomy parent-adolescent relationships. Journal of adolescence, 35, 243-248.

Totsika, V., Mandair, S., & Lindsay, G. (2017). Comparing the effectiveness of evidence-based parenting programmes on families with and without children with special educational needs; short term and longer term gains. In Frontiers in Education (Vol. 2, No. 7). Frontiers.

Uji. M., Sakamoto. A., Adachi. K., Keiichiro. K., Toshinori. (2014). the impact of authoritative, authoritarian, and permissive parenting styles on childrens later mental health in Japen: focusing on parent and child gender, J child FAM stude, 23, 293-302.

Watabe. A., Hibard. D. (2014). The influence of authorative and authotirarian parenting on childrens academic achievement motivation: A comparison between the united state and Japan. North American Journal of psychology, (16) 2, 359-382.

Zarbakhsh. M., hassanzadeh. S., abolghasemi. Sh., taghavi dinani. P. (2012). Relationship between perceived parenting styles and critical thinking with cognitive learning styles, Journal of basic and applied scientific research, 2(10), 10007-10011.

مباني نظري فرزند پروري
مباني نظري فرزند پروريدر صورت عدم دانلود با شماره 09372373774 تماس بگيريد
توضیحات بیشتر
قیمت : 19000 تومان
میزان تخفیف : 2000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 17000 تومان

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

نماد

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا