پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی

پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی داراي 9 سوال بوده و با هدف  سنجش میزان مطلوبیت اجتماعی افراد طراحي شده است.

 

 

با پاسخ گفتن به هر یک از ماده آزمون های زیر به نکته ای درباره شخصیتتان پی ببرید. هر جمله را بخوانید، تعیین کنید که آیا در مورد شما درست است یا غلط.

 

ردیف

عبارات

غلط

درست

1

قبل از رای دادن، شرایط و خصوصیات همه نامزدهای انتخاباتی را بررسی می کنم.

 

 

2

موقعیتهایی بوده است که من از شخصی بهره برداری کرده ام.

 

 

3

هرگز بشدت از کسی نفرت نداشته ام.

 

 

4

صرف نظر از آن که با چه کسی صحبت می کنم، همیشه شنونده خوبی هستم.

 

 

5

اگر بتوانم بدون دادن بلیت وارد سینمایی بشوم و مطمئن باشم که کسی مرا نمی بیند، احتمالا این کار را می کنم.

 

 

6

هرگاه اشتباهی می کنم، همیشه مشتاقانه به آن اعتراف می کنم.

 

 

7

گهگاه سعی می کنم بیشتر تسویه حساب کنم تا عفو یا فراموش کنم.

 

 

8

گاه فکر می کنم که مردم هنگامی که دچار مصیبتی می شوند در واقع مستحق آن بوده اند.

 

 

9

هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که موجب رنجش احساسات فردی دیگر شوم.

 

 

 

  • روش نمره دهی و تفسیر نتایج

برای انتخاب هر پاسخ " درست" برای شماره های 1، 3، 4، 6 و 9 یک نمره به خودتان بدهید.برای انتخاب هر پاسخ "غلط" برای شماره های 2، 5، 7، 8 و  یک نمره به خودتان بدهید.هرچه نمره کل شما بالاتر باشد، گرایشتان به آمایه پاسخ یا سبک پاسخی که به "جامعه پسندی" موسوم است، نزدیک تر است.ماده آزمون هایی که فهرست آن در بالا آمده است بخشی از مقیاسی است که "کراون و مارلو" (1964) برای سنجش این گرایش تهیه کرده اند.

 

این ماده آزمونها به این دلیل انتخاب شدند که هریک از پاسخهایی که در اینجا بر شمردیم باعث می شوند که شما در نظر دیگران خوب جلوه کنید.در واقع، بدین شیوه که این ماده های آزمون نوشته شده اند، این پاسخ ها باعث می شوند که شما بیش از حد خوب به نظر برسید – بیش از آن که واقعیت داشته باشد- هیچ کس قبل از رای دادن همه چیز را درباره سیاستمداران در نمی یابد؛ هیچ کس همیشه شنونده خوبی نیست ؛ هرکس بعضی اوقات سعی می کند تسویه جساب کند؛ و هرکس گهگاه نفرت شدید را تجربه کرده است.این حداقل استدلالی است که زیربنای تهیه این مقیاس را تشکیل می دهد.

 

  • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss  بدست آمده است که به طبق زیر می باشد.

نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

مطلوبیت اجتماعی

0/74

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا