در خلال دهه های اخیر علاقه و توجه به روانشناسی ورزشی افزایش چشمگیری یافته است.

پرسشنامه رضایت شغلی JDI  نخستین بار توسط اسمیت کندال و هیولین (۱۹۶۹) در دانشگاه کرنل آمریکا تدوین شده است و از آن پس در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است که دارای ۲۷ ماده است.

پرسشنامه راهبردهای یا سبک­های  مدیریت تعارض که پونتام و ویلسون آن را طراحی کرده ­اند؛ و آن را رابینز در کتاب رفتار سازمانی خویش آورده است،

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ  اولین بار توسط مزلچ و جکسون در سال 1981 انتشار یافت.

برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری ، پرسشنامه استاندارد تاکمن (Tukman,1991) مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسشنامه بیگانگی شغلی دارای 22 عبارت بوده که با اقتباس ازپژوهش صداقتی فرد (1388) طراحی گردیده است. هدف اصلی پرسشنامه بیگانگی شغلی، بررسی میزان از خود بیگانگی شغلی در افراد مختلف می باشد.

  مقیاس خودشناسی انسجامی (Integrative Self-Knowledge Scale) توسط قربانی، واتسن و هارگیس در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است.

برای ارزیابی کمال‌گرایی از مقیاس کمال‌گرایی هیل و همکاران(۲۰۰۴) استفاده می‌شود. این مقیاس دارای ۵۹ گویه و ۸ خرده مقیاس می‌باشد.

پرسشنامه فراشناخت ولز، یک مقیاس خود گزارشی 30 سؤالی است، که توسط ولز در سال 1997 ساخته‌شده، و  باورهای افراد را درباره تفکرشان موردسنجش قرار می‌دهد.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

نماد

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا