فقدان بخش جدایی ناپذیری از زندگی است. فقدان، رویدادهایی از قطع رابط گرفته تا جدایی و مرگ عزیزان را شامل می‌شود.

کسی که مورد بدرفتاری قرار می‌گیرد، مجموعه پیچیده ای از احساسات مثل درد، ترس، غضب و سوگ را تجربه می‌کند. شدت این احساسات بسیار زیاد است و خیلی زود نمایان می‌شوند.

این باور عمیقا در ذهن شما ریشه دوانده است که افراد مهم زندگی تان را دیر یا زود از دست خواهید داد و تا آخر عمر از نظر عاطفی تنها خواهید ماند.

ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به هدف در حال حاضر است آن‌هم باکیفیتی مانند همدردی، کنجکاوی و پذیرش.

یکی از نظریه­ های مشاوره، رویکرد آبرت الیس (Elis) است که بر ابعاد شناختی و رفتاری و بر اندیشیدن، قضاوت، تصمیم­ گیری، تجزیه و تحلیل تاکید دارد.

هر جلسه مشاوره پیش از ازدواج و به‌طور کل تمامی جلسات مشاوره و روان‌درمانی از 3 محور اصلی تشکیل می‌شوند؛ این سه محور عبارت‌اند از:

توان­بخشی روانی-اجتماعی عبارت است از مجموعه­ ای از مداخلات درمانی که کلیت و یکپارچگی فرد، یعنی روان، جسم و روح را مورد توجه قرار می­دهند.

وسواس فكرى عملى در كودكان به صورت تفكرات مزاحم و تكرار كليشه وار رفتارهاى خاصى بروز مى كند كه موجب برانگيختگى و نگرانى آنان مى شود.

خشم به‌صورت یک حالت هیجانی درونی ناخوشایند با فراوانی و شدت متغیر تعریف می‌شود

اهداف كلي پروتكل آموزش والدين كودكان مبتلا به نافرماني مقابله اي عبارتند از: 1- ارتقای مهارت های مدیریتی و توانایی والدین در حل مشکلات رفتاری کودک، به خصوص رفتارهای خودسرانه یا نافرمانی 2- افزایش آگاهی والدین درباره علل رفتار خودسرانه در کودکی و اصول و مفاهیمی که زیربنای یادگیری اجتماعی چنین رفتاری هستند.  3- افزایش میزان پیروی کودک از فرمان ها، رهنمودها و قوانین والدین  4- افزایش هماهنگی در خانواده از طریق بیشتر کردن استفاده والدین از توجه مثبت و نتایج دیگر برای فرزندان؛ پیش بینی راهنمایی، قوانین و آموزش روشن برای آن کودکان، اعمال تنبیه فوری، عادلانه و منصفانه برای رفتار نامناسب کودک؛ و تکیه فراگیر بر رفتار تربیتی قاعده محور.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا