محصولات

  • پروتکل درمانی
  • پرسشنامه
  • پکیج آموزشی
  • پیشینه پایان نامه
ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به هدف در حال حاضر است آن‌هم باکیفیتی مانند همدردی، کنجکاوی و پذیرش.  در سال 1992 تیزدیل و ویلیامز از دانشگاه ولز و سگال از تورنتو، رویكرد جدیدي به‌منظور درمان،
1/08/1396
0
پرسشنامه کیفیت روابط زوجین توسط کوندی و همکاران (2016) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تقی زاده فیروجایی و همکاران (1396) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین
در این پکیج آموزشی دکتر صاحبی به بررسی 23 باور غلط زوجین از دیدگاه گاتمن میپردازد. از نظر گاتمن یکی از عوامل دخیل در اختلالات زناشویی وجود باورهای غلط در این زمینه است که حل و اصلاح این باورها
مبانی نظري سرطان در 25 صفحه گردآوری (13 صفحه مطلب خالص) شده است و فرمت فایل نیز word بوده که قابل ویرایش میباشد. ضمنا از آنجا که ممکن است فایل ورد در برخی سیستمها با به هم ریختگی مواجه شود فایل pdf
آخرین مطالب

مقیاس باورهای منفی نشخوار فکری (NBRS)  توسط پاباجورجیو، ولز و منیا (2008) ساخته شده است. این مقیاس از 14 سوال تشکیل شده است که نمره گذاری به شیوه لیکرتی از 4 تا 1 است.

مقیاس باورهای مثبت نشخوار فکری (PBRS) ابزاری 9 سوالی است که توسط پاباجورجیو و ولز (2001) با توجه به نظریه فراشناختی از نشخوار فکری، باورهای مثبت بیماران درباره نشخوار فکری را اندازه گیری می کند. پاسخگويي به سوالات به روش ليكرت از هميشه تا اصلا درجه بندي شده است.

پرسشنامه خود تاب آوري اولین بار توسط كلاهنن (1996)  به شكل مقیاس خودگزارشی ارزیابی تاب آوري از عبارات پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا CPI اقتباس شده و روي نمونه اي از زوج هاي فارغ التحصیل شده کالیفرنیایی اجرا شد. که نتایچ آن با عبارات CPI همبستگی داشت.

پرسشنامه چهار عاملي عدالت سازماني دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن توسط كالكوئيت (2001) ساخته شده است. اين پرسشنامه در سال 1390 توسط شيخ شباني و رجبي به فارسي ترجمه و اعتبار و روايي آن را در جامعه ايراني مورد هنجار يابي قرار دادند.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا